لودینگ

خرید اقساطی

روش هاي خريد اقساطي بدون ضامن ( حتي بدون پيش پرداخت )
الف – خريد اقساطي با چك :
١ – پيش پرداخت ٢٠ درصد و الباقي هر ٣ ماه يك چك صيادي با سود حدود ٢ درصد
– مدت اقساط : ٦ ماه – ٩ ماه – ١٢ ماه
– مدارك لازم براي خريد تا سقف ٣٠ مليون تومان :
چك صياد ثبتي + فرم ثنا
– مدارك لازم براي خريد تا سقف ٥٥ مليون تومان :
چك صياد ثبتي + فرم ثنا + مدرك شغلي ( جواز كسب يا فيش حقوقي با مهر يا اشتغال به كار ) + معدل ٣ ماهه حساب با مهر بانك
٢- بدون پيش پرداخت + هر ٣ ماه يك چك صياد ثبتي ( با شرايط و مدارك بالا )
————————————————————————————————————————————————————-
 خريد اقساطي بدون چك و ضامن
– مخصوص بازنشستگان ، حقوق بگيران و مستمري بگيران بانك رفاه
– شرايط : يك سوم پيش پرداخت و الباقي كسر از حقوق ماهانه باسود ٢/٥ درصد ماهانه
– مدارك لازم : كارت ملي متقاضي
————————————————————————————————————————————————————-
خريد انلاين با چك
( از ثبت نام تا ارسال كالا فقط يك هفته )
شرايط :
يك سوم پيش پرداخت و الباقي هر دوماه يك چك صيادي باسود ٢/٥ درصد ماهانه
مراحل :
١- ثبت نام در ناحيه كاربري سايت
٢- تكميل مدارك لازم
٣- پرداخت پيش پرداخت اوليه
٤ – تماس فروشگاه با متقاضي
٥ – ارسال چك ها و مدارك
٦ – تاييد مدارك از طرف قروشگاه
٧ – ارسال كالا