تماس با ما

فروشگاه شماره یک
فروشگاه شماره دو

کرج، خیابان طالقانی شمالی-نبش خیابان مدنی  

بخش فروش : 02634200218 02632214501

 


کرج، خیابان دانشکده - نبش خیابان سازمان آب 

سازمان های طرف قرارداد و امور اداری:02634200218 02632214501