تماس با ما

فروشگاه شماره یک
فروشگاه شماره دو

کرج، خیابان طالقانی شمالی-نبش خیابان مدنی  

بخش فروش :  02634200217

کرج، خیابان دانشکده - نبش خیابان سازمان آب 

سازمان های طرف قرارداد و امور اداری: 02632224218