فروش اقساط

فروش اقساط

 

بازرگانی توانایی، جهت تسهیل در خرید مشتریان محترم، اقدام به فروش اقساطی کرده است

 

 

.. :: به مدت محدود :: ..

 

 

60 درصد به صورت نقدی

40 درصد به صورت اقساط