فروش اقساط

فروش اقساط

 

بازرگانی توانایی، جهت تسهیل در خرید مشتریان محترم، اقدام به همکاری با سازمان های مختلف نموده است. چنان چه از کارمندان سازمان های زیر هستید، می توانید به راحتی و از طریق روش های متنوع و اقساط بلند مدت تا ۱۰ ماه اقدام به خرید نمایید.